LESBISK MAKT 2014


för att stärka lesbiskheten (fri definition).


LESBISK MAKT !

Lesbisk Makt startades i juli 2012 av Robin N Spegel med en workshop på Stockholm Pride och en crowdfunding-kampanj via crowdculture.se (se video nedan). Sedan tog Robin projektet vidare genom ett residens på ung scen/öst och började vintern 2013, med hjälp av Kvalitetsteatern arrangera "Lesbiska frukostar" i Stockholm. De lesbiska frukostarna spred sig snart till andra delar av Sverige, och projektet växte. Under 2014 arrangerades bl.a två "Lesbiiska dygn" i Umeå och Göteborg. Lesbisk Makt har sedan starten involverat många ideella lesbiska krafter som brett mackor, kokat gröt, gjort ljudkonst, kört bil, m.m m.fl.

Med hjälp av dessa lyckades Kvalitetsteatern hösten 2014 få stöd från Allmänna Arvsfonden för att driva projektet "Lesbisk Makt: A Lesbian Guide to Everything". Projektet pågår i tre år, 2015-2017 och drivs av två projektledare; Madde Lundin och Andréa Thibault, samt i samarbete med den ideella medlemsdrivna föreningen Lesbisk Makt.

Inom ramen för projektet görs "Lesbiska frukostar" fortfarande i bl.a Malmö, Stockholm, Göteborg, Växjö, Umeå m.m, samt ett "Lesbiskt Läger" på sommartid. För exakta datum, se kalendariet projektets hemsida eller följ uppdateringar via Lesbisk Makts facebook.


OM A Lesbian Guide to Everything !
Projektets syfte är att skapa en stark lesbisk folkrörelse runt om i Sverige. Det är det första rikstäckande projektet i sitt slag, som har ett specifikt lesbiskt fokus. Folkrörelsen byggs upp av de unga frukostarrangörerna, stärks genom regelbundna lokala och nationella möten och ramas in av ett arkiv, med en lesbisk historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag.

Projektet syftar till att skapa en nationell lesbisk gemenskap som sträcker sig utanför storstäderna. Projektet riktar sig till unga personer som är nyfikna på lesbiskhet, som är aktiva inom hbtq-rörelsen, eller som bara söker ett nytt sammanhang. Deltagarna definierar själva de lesbiska rummen och sammanhangen, det är inte relevant hur var och en definierar sig utanför projektets rum.

Mål för projektet:
- Samla in lesbiska erfarenheter till det digitala arkivet
- Bygga ett nationellt, lesbiskt arrangörsnätverk över minst 8 orter
- Möjliggöra för regelbundna mötesplatser, arrangerade efter lokala behov
- Skapa nationella knutpunkter för nätverket
- Uppmärksammas i lokala tidningar samt rikstäckande nyheter
- Se en markant ökning i användandet av ordet lesbisk


VAD VILL LESBISK MAKT?
Vi vill skapa en lesbisk folkrörelse utan gränser.
Vi vill kartlägga och synliggöra lesbiskhet i all tid, överallt.
Vi vill sätta lesbiska tankar och känslor i rörelse hos alla.
Vi vill att lesbiskheten ska sluta vara ett ensamt projekt -EN ÄR INTE ENSAM! - lesbiskhet kan vara en folkrörelse - en gemenskap!

VARFÖR DET?
Vi vill att världen ska bli mer lesbisk.
Vi vill att fler ska upptäcka/se lesbiskhet i världen och i sig själva.
Vi vill skapa lesbiska mötesplatser.
Vi vill samla in lesbisk historia så att den inte går förlorad.

FÅR ALLA VARA MED?
Alla som är intresserade av lesbiskhet får vara med.

VEM FÅR INTE VARA MED?
Den som är likgiltigt eller aggresivt inställd till lesbiskhet.Lesbisk Makt har tidigare samarbetat med MYCKET, Queering Sapmi, Frilagret, Dynamo, Hallongrottans vänner, Regnbågsveckan i Linköping, ung scen/öst, ABFStockholm & Göteborg och West Pride


Lesbisk Makt görs och har gjorts med stöd av Stockholm Stad, crowdculture.se, Ungdomsstyrelsen Ung & Aktiv i Europa, Kulturbryggan, Umeå Stad och Allmänna Arvsfonden.


Kontakt/Frågor/Bilder/Mer Information: kontakt@kvalitetsteatern.se

LESBISK MAKT 2014
Robin N Spegel klipper trailer för Lesbisk Makt 2014