aktuellt

 

CASH IS QUEEN VÅREN 2023:

 

18 april kl 19.00 Masthuggsteatern i Göteborg (skolföreställning GRATIS för skolor i Göteborg!)

19 april kl 13.30 Masthuggsteatern i Göteborg (skolföreställning GRATIS för skolor i Göteborg!)

20 april kl 13.30 Masthuggsteatern i Göteborg (skolföreställning GRATIS för skolor i Göteborg!)

21 april kl 13.30 Masthuggsteatern i Göteborg (skolföreställning GRATIS för skolor i Göteborg!)

Bokning och mer info: kubo.goteborg.se

 

22 april kl 16.00 Masthuggsteatern i Göteborg (Offentlig)

Bokning och mer info:  kulturbiljetter.se/evenemang/6154/cash-is-queen