Lesbisk Makt är ett projekt som startade genom kvalitetsteatern och initierades av Robin N Spegel genom lesbiska frukostar och en lesbisk valstuga.

Den ideella föreningen Lesbisk Makt bildades i november 2013.

Föreningens syfte är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Föreningen arbetar med detta genom att arrangera lesbiska mötesplatser, aktiviteter, evenemang och nätverk.

Läs mer om Lesbisk Makt här