revenge

Vad är klass idag?

Med begreppet intersektionalitet menas en punkt genom vilken flera identitetsparametrar korsas. Begreppet används flitigt inom samtida forskning som arbetar för att hitta sätt att överbrygga fördomar, förtryck och orättvisor. kvalitetsteatern utgår ifrån att klass inte går att skilja från etnicitet, hudfärg, ögonfärg, papperslös, REVA, innanförskap och permanenta uppehållstillstånd.

Francine Agbodjalou vill med Revansh/Revenge undersöka och gestalta korsningen mellan hud och postadress, klädstil och yrkestitel, synlig och osynliggjord. Med utgångspunkt i erfarenheten av att inte vara representerad på teaterscenen vill hen återta scenrummet som en plats där kroppar som vanligtvis skjuts undan tar plats och blir norm.

Av och med: Francine Agbodjalou